Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), SanusDiet Anna Brinken informuje o zasadach oraz przysługujących klientom firmy prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

Przetwarzanie danych

SanusDiet Anna Brinken jest Administratorem Danych Osobowych pacjentów. To znaczy, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane te przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały podane przez pacjenta. Pacjent w każdej chwili ma prawo wglądu do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy za pośrednictwem kontaktu z Administratorem Danych Osobowych.

Kategorie przetwarzanych danych

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, adres elektroniczny, numer telefonu, informacje nt stanu zdrowia, wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych, wyniki analizy składu ciała, wyniki analizy pierwiastkowej włosów, pomiary antropometryczne.

Cel przetwarzania

Dane osobowe i dane wrażliwe są wykorzystywane do:

 • wystawienia skierowania do laboratorium diagnostycznego ALAB
 • kontaktu elektronicznego lub telefonicznego dietetyk-pacjent
 • omówienia wyników analizy składu ciała
 • konsultacji dietetycznych
 • ułożenia i przekazania jadłospisu
 • interpretacji wyników analizy pierwiastkowej włosów

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych

Na podstawie pisemnej Klauzuli Zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych w celu i zakresie niezbędnym do ustalenia diety i suplementacji dietetycznej

 • w formie papierowej bezpośrednio w gabinecie dietetycznym
 • w formie elektronicznej w przypadku kontaktu online

Na podstawie podpisanego oświadczenia o odbytej konsultacji dietetycznej wyjaśniającej pacjentowi aspekty żywieniowe i potrzebę wykonania diagnostyki laboratoryjnej, której powinien poddać się pacjent w celu przygotowania prawidłowej diety oraz na podstawie pełnomocnictwa do wglądu w dokumentację medyczną pacjenta w ramach umowy z laboratorium diagnostycznym ALAB

 • w formie papierowej bezpośrednio w gabinecie dietetycznym

Powyższa zgoda i pełnomocnictwo mogą zostać w każdej chwili cofnięte poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres kontaktowy wskazany w punkcie Dane kontaktowe firmy. Po wycofaniu zgody, Państwa dane będa usunięte.

Udostępnianie danych klientów do przetwarzania innym podmiotom

 • ALAB laboratoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie: imię, nazwisko, adres, płeć, PESEL Współpraca w ramach umowy zawartej w dniu 10 maja 2016 roku. Przedmiotem Umowy jest odpłatne świadczenie usług związanych z ochroną zdrowia ludzkiego z zakresu badań laboratoryjnych.
 • Instytut Agrofizyki im. Dobrzańskiego PAN w Lublinie: imię i nawisko, adres (materiał do badań dostarczany jest listem poleconym). Współpraca odbywa się w ramach umowy zawartej w dniu 6 września 2013 roku. Przedmiot umowy stanowi działalność naukowo-badawcza, badawczo-rozwojowa oraz wdrożeniowa.

Firma SanusDiet Anna Brinken nie wysyła newslettera i nie korzysta z usług firmy udostępniającej system mailingowy.

Osoby pracujące w poradni upoważnione do przetwarzania danych

Firma prowadzi działalność jednoosobową

System bezpieczeństwa

 • Dane osobowe w wersji elektronicznej przechowywane w zabezpieczonych hasłem: folderze, komputerze i laptopie.
 • Dane osobowe w wersji papierowej gromadzone są w segregatorze bez dostępu osób niepowołanych.

Ryzyko wycieku danych

Ryzyko wycieku danych jest minimalne. Dane osobowe pacjentów są poza zasięgiem osób niepowołanych do ich przeglądania., zabezpieczone przed zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Cookies i analityka internetowa

W celu jak najlepszego dostosowania oferty dietetycznej i sprostania zainteresowaniom użytkowników strony zdrowadieta.szczecin.pl , firma stosuje tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Firma używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Google AdWords Remarketing

Z pomocą Google Adwords firma promuje stronę internetową w wynikach wyszukiwania. W tym celu przy okazji odwiedzin strony internetowej zdrowadieta.szczecin.pl automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
Remarketing włącza gromadzenie danych na potrzeby remarketingu w sieci reklamowej i sieci wyszukiwania. Obejmuje to dane zarejestrowanych użytkowników Google, którzy umożliwili Google powiązanie ich historii przeglądania internetu i aplikacji z kontem Google i zezwolili na wykorzystywanie informacji z ich kont Google do personalizacji wyświetlanych im reklam. Google Analytics tymczasowo przypisuje te identyfikatory do danych Google Analytics w celu optymalizacji grup odbiorców.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

Dane kontaktowe firmy

SanusDiet Anna Brinken
ul. Św. Cyryla i Metodego 2/4, 71-540 Szczecin
dietetyk@sanusdiet.pl
zdrowadieta.szczecin.pl
tel. 500 120 751