Przygotowanie do wizyty

Wizyta u dietetyka

Pomiary segmentowej analizy składu ciała (ręce, nogi, tułów) wykonywane są za pomocą aparatu Jawon Medical IOI 353. Aparat wysyła bardzo słaby prąd elektryczny do pomiaru impedancji (oporu elektrycznego) ciała. Ponieważ impedancja zmienia się zgodnie z dystrybucją płynów w organizmie, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu osiągnięcia dokładnego pomiaru:

Wizyta u dietetyka
Jawon Medical IOI 353
  1. Nie należy jeść i pić przynajmniej przez 2 godziny przed pomiarem. Wahania bilansu wody oddziaływają na procentową zawartość tłuszczu podczas pomiaru
  2. Należy zdjąć ciężkie ubrania i biżuterię.
  3. Pomiar wykonywany jest przez bose stopy.
  4. Podeszwy stóp nie powinny być zabrudzone.
  5. Do pomiaru należy przystąpić z opróżnionym pęcherzem moczowym.
  6. Podczas wizyty obowiązuje maseczka ochronna lub przyłbica

Nie wykonuje się pomiaru u kobiet ciężarnych oraz u osób ze stymulatorem serca.