Przygotowanie do wizyty

Wizyta u dietetyka

Pomiary segmentowej analizy składu ciała (ręce, nogi, tułów) wykonywane są za pomocą aparatu Jawon Medical IOI 353. Aparat wysyła bardzo słaby prąd elektryczny do pomiaru impedancji (oporu elektrycznego) ciała. Ponieważ impedancja zmienia się zgodnie z dystrybucją płynów w organizmie, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu osiągnięcia dokładnego pomiaru:

Wizyta u dietetyka
  1. Nie należy jeść i pić przynajmniej 2 godziny przed pomiarem. Wahania bilansu wody oddziaływają na procentową zawartość tłuszczu podczas pomiaru
  2. Należy zdjąć ciężkie ubrania i biżuterię.
  3. Pomiar wykonywany jest przez bose stopy.
  4. Podeszwy stóp nie powinny być zabrudzone.
  5. Do pomiaru należy przystąpić z opróżnionym pęcherzem moczowym.

Nie wykonuje się pomiaru u kobiet ciężarnych oraz u osób ze stymulatorem serca.

Oferta dietetyczna W zakresie rozszerzonym, pomocne będą wyniki badań lekarskich.